SWAMPED ในภาษาอังกฤษแปลว่า ‘ท่วม’ ถูกนำมาใช้ตั้งชื่อนิทรรศการศิลปะชุดล่าสุดของวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ย่านเจริญกรุง เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับขยะที่ท่วมท้นเต็มเมือง เต็มโลกในปัจจุบัน

เราเลี้ยวรถเข้ามาในซอยเจริญกรุง 36 ย่านที่ถือว่าเป็น creative community ของกรุงเทพฯ แต่ในอีกด้าน ที่นี่คือย่านเก่าแก่เพราะเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพฯ เราจึงได้เห็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เบียดเสียดกันอยู่ตามตึกแถวต่างๆ แม้บางส่วนจะมีการจัดการที่ดี แต่อีกหลายส่วนก็มีความเละเทะอยู่พอสมควร โดยเฉพาะขยะที่มาจากชุมชนซึ่งอยู่อาศัยกันหนาแน่นมาเป็นเวลานาน

บ้านเก่าอายุกว่า 100 ปี ของนายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ก็ตั้งอยู่ในซอยนี้ และมันถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นหอศิลป์ที่ชื่อว่า วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี การเปิดตัวของแกลเลอรี่ใหม่แห่งนี้จึงหยิบยกเอาเรื่องปัญหาขยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมานำเสนอ เพื่อวิพากษ์พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์ รวมถึงเสนอแนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์ที่เน้นไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ผลงานของทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้ว ปัญหาเรื่องขยะนั้นเกิดจากมนุษย์โดยตรง เพราะมันก็คือสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว และเราต่างก็ผลิตของที่เราไม่ใช้ออกมาทุกวันในจำนวนมหาศาล ตั้งแต่ขวดน้ำ เศษอาหาร เส้นผมที่หลุดร่วงจากร่างกาย กล่องอาหารหรือพัสดุ ไปจนถึงกระดาษที่เราเพิ่งขยำลงถังไปเมื่อครู่

นท พนายางกูร

ผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ SWAMPED: ท่วม จึงได้รับการตีความจากศิลปิน 4 คน ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ ธนวัต มณีนาวา กับงานขึ้นรูปลอยตัวที่มีความสนุกสนานแต่สื่อถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของปัญหา, เพลินจันทร์ วิญญูรัตน์ กับงานสิ่งทอผืนใหญ่เชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคมที่แวดล้อมไปด้วยขยะ, ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ กับประติมากรรมและการแสดงที่กระตุ้นให้ผู้ชมฉุกคิดและตั้งคำถามกับพฤติกรรมของคน ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้และลงมือแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันก็ยังมีการกระตุ้นผัสสะการรับรู้ด้วยเสียง เมื่อผู้ชมเคลื่อนไหวขยับตัวไปตามแต่ละจุดในงาน ด้วยผลงานของศิลปินรุ่นใหม่อย่าง นท พนายางกูร ที่ใช้กลไกเทคโนโลยีสร้างเสียงให้เกิดบรรยากาศต่างๆ ประหนึ่งว่าทุกย่างก้าวของมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะไปในทิศทางใด ก็ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น

ผลงานของทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

นิทรรศการ SWAMPED: ท่วม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564 ที่ Wain Lab Contemporary โครงการ O.P Garden ซอยเจริญกรุง 36 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.warinlab.com

Leave a Reply